“Моята Земя и Моят Народ”
Мемоари на Н.С. Тенцин Гятцо, 14-ти Далай Лама на Тибет

July 5, 2013 at 4:55 pm

Memoari

Изданието е осъществено с посредничеството на Центъра за Тибетски и Централноазиатски изследвания под редакцията на Георги Свечников, Превод от английски Петър Няголов, Издатели: Руси Ст. Русев и Емил Златанов, 1993 г.

От редактора:

Въпреки че от написването на „Моята земя и моят народ“ са изминали повече от 30 години, тази книга продължава да се издава и преиздава из целия свят. Причината за този интерес се дължи преди  всичко на достоверността на събитията, оказали се решаващи за по-нататъшната съдба на тибетския народ. Правилността за решението  за принудителна емиграция, предизвикала спорове по онова време, беше оправдано от последвалите събития.Само за няколко години китайската армия унищожи десетки хиряди тибетски патриоти. Започва неистово унищожение на безценни паметници на световната култура. По-голямата част от съкровищата на големите манастири са разграбени, а златните статуи и култови предмети са претопени в слитъци или продавани в Хонконг. Нова вълна от насилие, свързана с периода на „културната революция“ отнася и малкото оцеляло след първата разправа с тибетския народ. По свидетелства на очевидци, до началото на 80-те години са унищожени и разграбени над 6000 храмове и манастири. Над един милион тибетци са загубили живота си в резултат от китайската окупация.

През целия този период Далай Лама заедно със своето правителство в изгнание положи огромни усилия за защита на справедливата тибетска кауза. Те се изразяват в ангажиране на световното обществено мнение: Негово Светейшество е посетил почти всички развити страни, а в някои от тях са създадени постоянни тибетски представителства.

 За изминалия от написването на книгата период се проведоха многобройни конференции на различни места в света, които освен политическия елемент, неминуемо съдържат и елемент на духовен контакт с дълбините на тибетската философия. Като неин носител Далай Лама допринесе много и за укрепването на световния мир и разбирателството между народите. Той често казва:  

Dalai_Lama

Снимка: Иво Хаджимишев, София, 1991

„Световният мир може да се достигне чрез вътрешен мир. По този начин важността на индивидуалната отговорност е пределно ясна, атмосфера на мир трябва да изградим преди вскичко в себе си, след това постепенно да я разширим по отношение на семейството, общността и накрая към цялата планета.“

Да напомним, че основната концеция, залегнала в тибетския будизъм, е тази, за ненасилието и търпимостта.

 На Далай Лама са и думите „значително по-добре е да съществува разнообразиие от религии и философии, отколкото отделна религия или философия. Това е необходимо заради различните умствени склонности на всяко човешко същество. Всяка религия има свои уникални идеи и техники, а изучавайки ги, ние самите се обогатяваме.“

Дейността на Далай Лама беше справедливо оценена от различни авторитетни институции , а най-ярък израз на признание е присъдената през 1989 г. Нобелова награда за мир. Тук мже би трябва да отбележим и огромните усилия, които Негово светейшество полага за запазването на тибетската идентичност и културно наследство. В Дхарамсала са изградени медицински, образователни, кутурни и религиозни институции, а на различни места в Индия са възстановени главните тибетски манастири.

Но въпреки усилията на световната обещственост в подкрепа на тибетската кауза , положението в Тибет не се е променило особено.

Привидно от средата на 80-те години започва смекчаване на китайската политика в Тибет изразяваща се във възстановяване на някои от по-известните манастири, частичното отваряне на границите за туристи, известна религиозна свобода.  Но от гледна точка на действащите демократични стандарти,всичко направено е незначителна козметична промяна, целяща  да притъпи вниманието на световната общественост, за да се узакони една окупация и безжалостна експлоатация на човешкия труд и ресурси.

Коментари