Непостоянство и фрустрация

July 1, 2013 at 5:17 pm

Непостоянството е същността на човешкото съществуване. То контролира далеч повече неща отколкото нашия живот; то се разпростира над целия космос – всички звезди на планетата, както и нашето земно обкръжение. Ние можем да видим ефекта на непостоянството като наблюдаваме възникването и упадъка на нации, на нашето общество, и дори на борсовия пазар. Непостоянството пронизва всичко съществуващо…

Ние можем да видим промените в нашия живот и в живота на нашите приятели и семейства, но най-опустошителната промяна в човешкия живот – СМЪРТТА – ни “захваща” изненадващо.

В това общество почти всеки се страхува от смъртта, но за да приемаме живота пълноценно, ние трябва да погледнем реалността. Непостоянството и смъртта са неразделна част от това да бъдем живи, това разбиране може да вибрира в нас и да ни пробуди… Ние виждаме че, въпреки че живота ни е много скъп за нас, той не може да продължава вечно. Да бъдеш роден като човешко същество е много рядка привилегия и е важно, че приветстваме нашия живот и използваме предимствата на тази възможност.
С разбирането на непостоянството, много аспекти на живота, които се приемат обикновено като очарователни, престават да бъдат толкова желани. Ние започваме да сме в състояние да гледаме ПРЕЗ тях и да намираме, че те не са чак толкова задоволителни. Тогава много по-лесно ще можем да се освободим от нашата привързаност и страх, както и от нашата малка защитна черупка. Мисленето върху непостоянството на живота ни пробужда; ние разбираме, че в самия този момент ние действително сме живи.


/из ръкописите на Георги Свечников/

 

Коментари