Към българския читател на “ТИБЕТСКАТА КНИГА ЗА ЖИВОТА И СМЪРТТА” на Согиял Ринпоче

July 1, 2013 at 4:37 pm

Tib_knigaВ основата на будизма е заложена идеята за страданието, за възможността и начините да се избавим от него.

Самата дума страдание, въпреки че е добила гражданственост, е твърде силна. В разбирането на тибетците тя означава, че независимо от здравословното състояние, социалното или финансовото положение, всеки от нас в една или друга степен има проблеми. Това, което предлага будизмът, е възможността да открием причината за тези проблеми, а след това с подходящи методи и средства да се освободим от тях.

Крайната цел в будизма е да се достигне посветлено състояние на ума и затова в продължение на столетия са разработени различни системи, следването на които според будистите дава тази възможност.

В Тибет като че ли това учение намира най-благодатна почва за своето развитие. Там поколения будистки учени са развивали и задълбочавали проникването  в будизма съглрасно своите разбирания и в резултат на това са се оформили четири школи: Нийгма, Сакия, Кагю и Гелугпа.

Във всяка една от тези школи съществуват специфични, теоретично обосновани практики, така че всеки, според своите интереси и способности, би могъл да тръгне по пътя към просветлението. Сред тези практики е и подготовката за смъртта и прераждането, за която се говори в настоящата книга.

Razmisli

С малки различия смъртта и прераждането се разглеждат и от четирите тибетски школи, но би било неправилно да мислим, че тибетският будизъм се занимава единствено с това, да обяснява как да умираме. Будизмът учи как да живеем правилно, а описанието на умирането и процесите, свързани със смъртта, са само един от аспектите на будистката култура.

Преводът и редакцията на такъв тип литература неизбежно са свързани с трудности, а част от термините могат да предизвикат учудване, неразбиране или възражения. И все пак ние предлагаме на бългтарския читател този превод, ясно съзнавайки, че трудностите са свързани с липсата на опит в тази материя и съпътстващата го терминология в западната култура.

 

Предговор на Георги Свечников към първото издание на книгата на Абагар Холдинг  от 1993 г., съвместна работа с  преводача от английски Владимир Германов, под редакцията на Георги Свечников и на двете книги на Согиял Ринпоче на български език.

Коментари