Към българския читател на “ТИБЕТСКАТА КНИГА ЗА ЖИВОТА И СМЪРТТА” на Согиял Ринпоче

July 1, 2013 at 4:37 pm

Tib_knigaВ основата на будизма е заложена идеята за страданието, за възможността и начините да се избавим от него.

Самата дума страдание, въпреки че е добила гражданственост, е твърде силна. В разбирането на тибетците тя означава, че независимо от здравословното състояние, социалното или финансовото положение, всеки от нас в една или друга степен има проблеми. Това, което предлага будизмът, е възможността да открием причината за тези проблеми, а след това с подходящи методи и средства да се освободим от тях.

Крайната цел в будизма е да се достигне посветлено състояние на ума и затова в продължение на столетия са разработени различни системи, следването на които според будистите дава тази възможност.

В Тибет като че ли това учение намира най-благодатна почва за своето развитие. Там поколения будистки учени са развивали и задълбочавали проникването  в будизма съглрасно своите разбирания и в резултат на това са се оформили четири школи: Нийгма, Сакия, Кагю и Гелугпа.

Във всяка една от тези школи съществуват специфични, теоретично обосновани практики, така че всеки, според своите интереси и способности, би могъл да тръгне по пътя към просветлението. Сред тези практики е и подготовката за смъртта и прераждането, за която се говори в настоящата книга.

Razmisli

С малки различия смъртта и прераждането се разглеждат и от четирите тибетски школи, но би било неправилно да мислим, че тибетският будизъм се занимава единствено с това, да обяснява как да умираме. Будизмът учи как да живеем правилно, а описанието на умирането и процесите, свързани със смъртта, са само един от аспектите на будистката култура.

Преводът и редакцията на такъв тип литература неизбежно са свързани с трудности, а част от термините могат да предизвикат учудване, неразбиране или възражения. И все пак ние предлагаме на бългтарския читател този превод, ясно съзнавайки, че трудностите са свързани с липсата на опит в тази материя и съпътстващата го терминология в западната култура.

 

Предговор на Георги Свечников към първото издание на книгата на Абагар Холдинг  от 1993 г., съвместна работа с  преводача от английски Владимир Германов, под редакцията на Георги Свечников и на двете книги на Согиял Ринпоче на български език.

“Погледни на своето тяло, за да разбереш какво си правил в миналото, погледни на своя ум, за да разбереш какъв ще си в бъдещето”

July 1, 2013 at 7:06 am

Wheel-of-life

Когато в будизма се говори за прераждане, винаги се има предвид умът,  който  преминава от едно тяло в друго. И въпреки че всеки има представа от това, какво е ум, в българския език все още няма задоволителна дефиниция на ума. При нас умът и сърцето са две различни неща, при което първото се отнася до интелектуалното и рационалното, а второто – до усещанията и емоциите. При будистите такова разделение не може да се открие. В тяхното разбиране двете думи се поокриват от едно понятие, като в него се включват дори възприятията. Умът в будизма не се отнася до никакъв орган или обект, койо се намира в тялото, каквито са мозъкът или нервната система. Той по-скоро е вид дейност, която се проявява чрез  мозъка и нервната система. На Запад процесите, които произтичат в мозъка, се обясняват с електрическиили химически процеси, но това не е будистката гледна точка. Разбира се, тук не става въпрос за отричане на химическите и електриеските явления в мозъка, а за изместване на акцента в посока на личния опит.

Будистите смятат, че нашето тяло и нашият ум /или съзнание/ са две различни същности.

Тялото ни е материално, изградено от атоми и причината за неговото съществуване е зачатието. Умът обаче е нематериален и неговата причина е предишният момент на съществуването му. Докато  сме живи, умът и тялото са свързани, но при умирането те се разделят. Материята, от която е изградено тялото, се разпада, но умът като нематериален , и следователно неподлежащ на разпадане , остава. Тъй като той възниква единствено от предшестващия  момент на съзнание, първата поява на ум в ембриона не се появява в резултат  на сливането на биологичните клетки на родителите,  както тялото , а от предишнша момент на съзнанието в т.нар. промеждутъчно  състояние между този и предишния живот. А в промеждутъчното състояние,  което трае 49 дни или седем седмици, съзнанието попада след края на предишния живот. Съзнанието  винаги тече заедно с поток от фина енергия, наречена „психически вятър“, или прана. Съзнаниет и тази енергия са неразделни. По време на зачатието енергията е тази сила, която насочва съзнанието  към оплождащата се клетка. По същия начин по време на смърт фината енергия напуска тялото и преминавайки през промеждутъчното състояние, се премества в ново тяло, носейки съзнанието със себе си. Така съзнанието навлиза в оплодената яйцеклетка, фините енергии приемат това  тяло за свой дом и остават до смъртта. Съзнанието и праната заемат сърцевината на оплодената клетка. С развитиети на новото тяло „психическите ветрове“ постепенно започват да формират фини психически  нерви /или канали/ и психически нервни възли /чакри/. В момента, в който ембрионът достигне  етапа, при който той приема човешка форма, формирането на каналите и чакрите е завършило. Веднага  след това слдва появата на грубата психическа енергия, която започва да тече чрез чакрите до различни части на тялото. По същото време от финото съзнание възникват и грубото концептуално и сензорно съзнание. Когато това стане, ние започваме да усещаме външни обекти чрез сетивата и съзнанието се въвлича в обмисляне на този опит и усещания.

Движещата сила в целия този процес се нарича карма. В традициите на будизма  терминът „карма“ е ясно дефиниран. Той означава действие на тялото, речта и ума. Тези действия оставят  отпечатък върху съзнанието  и този отпечатък се проявява, когато се появят подходящите условия.  Семената на нашите действия продължават да съществуват с нас от един живот в друг и никога не се губят. И все пак , ако ние не създаваме причини, или карма за нещо, то не е възможно да изпитаме  и резултата от тези постъпки. Не може земеделецът да жъне, щом не е посял нещо.

В будизма кармата се обяснява със закона „причина-следствие“. Основната идея в този закон се изразява в това, че всяко състояние или нещо, което съществува, се явява резулат  от съответните  причини, а настоящият момент е причината за появата на бъдещи събития и явления.  При това законът се отнася не само до материалния свят, но и до съзнанието. Един от великите мъдреци  на Изтока  е казал: „Погледни на своето тяло, за да разбереш какво си направил в миналото, погледни на своя ум, за да разбереш какъв ще си в бъдещето“.

И така, срокът за ново прераждане не само на човека, но и на другите живи същества в будизма се определя на 49 дена, а кармата, или постъпките, определят вида на новото раждане.

Съществуват шест възможности за бъдещото прераждане . Три от тях се смятат  за щастливи  и три – за нежелателни. Щастливите  са прераждане  в сферата на божествата, полубожествата или хората, а нежелателните  – в сферата на животнитее, гладните духове и ада. В зависимост от това, как човек е изживял живота си, той може да се прероди във всяка една от тези сфери. Himalayan Art ResourcesСпоред будистите няма нищо странно  човек да се прероди като животно  или животното  – като човек. Всичко зависи от натрупаната през предишните животи карма.  И все пак, с оглед на достигането на крайната цел – просветлението , за най-благоприятно се смята прераждането в човешка форма.

През последните години будистката теория за прераждането привлече вниманието на западните учени. Особен е интересът на психолозите, неврохирурзите, психиатрите  и биолозите. Към тях се присъединиха и специалистите, работещите в областта на създаването на изкуствен интелект. На въпроса, дали една машина може да има самосъзнание , Далай Лама отговаря така: „Ако в определен момент компютрите бъдат в състояние да служат като физическа база на съзнанието  и ако някоя личност е създала карма да се прероди вътре в него, тогава компютърът може да стане човешко същество“.

Георги Свечников

The Dalai Lama urges Tibetan students to become professionals

June 6, 2012 at 8:24 pm

Dharamsala, HP, India, 1 June 2012 (by Tendar Tsering, phayul.com)

On the first day of the annual three-day teachings to Tibetan youths, His Holiness the Dalai Lama today urged an auditorium packed with students to focus on their studies and strive to become professionals.

“I have seen lots of Chinese professionals all over the world but very few Tibetan professionals,” the Tibetan spiritual leader remarked. “Of course, China has more population as compared to us Tibetans but nevertheless, it is the result of their hard work and effort. So, you must put in more focus and effort.”
The 76-year old Tibetan leader was speaking to around 3,000 Tibetan students at the Tibetan Children’s Village School auditorium in Dharamshala, the Tibetan exile headquarters.
The Dalai Lama likened Tibetan Buddhism as a “jewel,” and said that Tibetans have much role to play in creating “peace of mind” in today’s “materialistic world.”

“Materialistically, Tibetans cannot help the world, but I am 100 per cent sure that Tibetans can help the world in bringing peace to one’s mind,” the Dalai Lama said.

Speaking on the importance of preserving Tibetan language, the Dalai Lama noted that the ancient language has great potential in becoming a vehicle for bringing peace to the world and thereby offering a lucrative profession for people specialised in the language.

I have already suggested introducing Buddhist philosophy teachings in Tibetan schools thus making it more imperative to master Tibetan language,” His Holiness said. “Buddhism is best written and explained in our language.”

After a few hours of teachings, the Tibetan spiritual leader also took questions from the audience.

From June 1- 3, the Dalai Lama will give teachings on Tsongkhapa’s In Praise of the Buddha for His Teaching on Dependent Arising (Tendrel Toepa) and Nagarjuna’s Drops of Nourishment for People (Kyewo Sothik).

On the final day of the teachings, His Holiness will also confer a Manjushri Empowerment (Jamphel Yang Jenang).

Live webcast of the teachings are available on dalailama.com from 08:15 am to 11:30 am IST with simultaneous English and Russian translations.